Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 248/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Pabianicach z 2020-01-07

Sygn. akt II K 248/19

1.W Y R O K

2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Pabianicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jacek Olszowiec

Protokolant: st. sekr. sąd. Mirosława Kłysik

po rozpoznaniu w dniach 12 września i 3 grudnia 2019r. sprawy P. K., urodz. (...) w Ł., syna T. i M. z domu M.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 grudnia 2017 roku w R., woj. (...) swoim zachowaniem ułatwił działającym wspólnie i w porozumieniu dwóm nieustalonym do chwili obecnej mężczyznom popełnić przestępstwo w ten sposób, że po dokonaniu przez nich włamania do budynku znajdującego się na ul. (...) poprzez wybicie szyby w oknie, a następnie kradzieży z wnętrza budynku kamery P. oraz markowych alkoholi o łącznej wartości 1700 zł na szkodę W. K., odebrał ich samochodem z okolic miejsca przestępstwa wraz z przedmiotami uzyskanymi w wyniku kradzieży z włamaniem,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 279 § 1 kk.

1.  oskarżonego P. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

2.  kosztami sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 248/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

P. K.

Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 30 grudnia 2017r. w R. swoim zachowaniem ułatwił dwóm działającym wspólnie i w porozumieniu nieustalonym mężczyznom dokonanie kradzieży z włamaniem do budynku znajdującego się przy ul. (...) kamery marki P. i alkoholi o łącznej wartości 1.700 złotych na szkodę W. K. przez to, że odebrał ich samochodem z okolic miejsca przestępstwa wraz z przedmiotami uzyskanymi w wyniku kradzieży z włamaniem

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  do domu należącego do W. K. i jego żony, położonego w R. przy ul. (...) dokonano w dniu 30 grudnia 2017r. włamania

2.  z domu skradziono kamerę marki P. oraz alkohol o łącznej wartości 1.700 złotych

3.  oskarżony P. K. w dniu 30 grudnia 2017r. około godziny 10:00 przyjechał do Centrum Handlowego (...) w R. samochodem marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...), skąd następnie z parkingu centrum zabrał dwie osoby, które zjawiły się na tym parkingu od strony ulicy (...) i dostając się na teren parkingu przechodząc przez jego ogrodzenie

4.  po dokonaniu kradzieży w domu W. K. sprawcy opuścili teren posesji i udali się w stronę ul. (...) w R.

Notatka urzędowa, protokół oględzin miejsca, zeznania H. G., zeznania W. K., dokumentacja fotograficzna

Zeznania W. K.

Zapis z monitoringu, protokół oględzin zapisu, wyjaśnienia oskarżonego

Notatka z użycia psa służbowego

1-2, 10-12, 9, 23-24, 29, 60, 142, 146

23-24,146

15, 16-17, 73,101,141

5

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

P. K.

Czyn jak w punkcie 1.1

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Osoby, które zostały przez oskarżonego zabrane z parkingu Centrum Handlowego (...) były sprawcami kradzieży z włamaniem do domu W. K.

Brak jest jakiegokolwiek dowodu, który by na to wskazywał

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

1,2

1

3

3

4

Zeznania H. G.

Zeznania W. K.

Notatka urzędowa, protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna

Zapis z monitoringu protokół oględzin monitoringu

Wyjaśnienia oskarżonego

Notatka z użycia psa służbowego

Brak jakikolwiek podstaw do ich kwestionowania, zgodne z zeznaniami W. K., dokumentacją fotograficzną i protokołem oględzin miejsca zdarzenia

Brak jakikolwiek podstaw do ich kwestionowania, zgodne z zeznaniami H. G., dokumentacją fotograficzną i protokołem oględzin miejsca zdarzenia

Brak jakikolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności dokumentów

Brak jakikolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności tych dokumentów

Potwierdzone zapisem z monitoringu

Brak jakikolwiek podstaw do kwestionowania wiarygodności tego dokumentu, wynikającego z czynności służbowych funkcjonariuszy policji

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania M. G.

Zeznania M. W.

Dane od operatorów telefonii komórkowej

Nic w efekcie nie wnoszą do sprawy

Nic w efekcie nie wnoszą do sprawy

Nic w efekcie nie wnoszą do sprawy

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak jest jakiegokolwiek dowodu wskazującego, że osoby, które oskarżony zabrał z parkingu były osobami, które dokonały kradzieży z włamaniem do domu W. K. w dniu 30 grudnia 2017r. Z notatki z użycia psa służbowego wynika, że pies tropiący podjął trop i jako kierunek oddalenia się sprawców wskazał kierunek w stronę ul. (...) w R., gdzie trop utracił. Jest to dokładnie w przeciwnym kierunku niż parking przy Centrum Handlowym (...), z którego sprawców miałby, według aktu oskarżenia, odebrać oskarżony. Zapis z monitoringu nie wskazuje nadto, by osoby zabrane przez oskarżonego posiadały przy sobie jakiekolwiek przedmioty pochodzące z kradzieży z włamaniem.

Na podstawie zapisu z monitoringu, wyjaśnień oskarżonego i zeznań M. W. można co prawda powziąć wątpliwości co do wiarygodności tych wyjaśnień w kontekście powodów, dla których oskarżony udał się wówczas do Centrum Handlowego (...), ale w żaden sposób nie świadczy to jeszcze, że w jakikolwiek sposób uczestniczył w przedmiotowej kradzieży z włamaniem, czy jako pomocnik czy jako współsprawca.

Zwrócić należy również uwagę, że według zarzutu oskarżony miałby dopuścić się pomocnictwa do kradzieży z włamaniem już po jej dokonaniu. Tymczasem pomocnictwo do czynu zabronionego może mieć miejsce najpóźniej w czasie jego dokonywania. Jeżeli oskarżony miałby wcześniej uzgodnić ze sprawcami kradzieży, że po kradzieży odbierze ich wraz ze skradzionymi rzeczami z parkingu Centrum Handlowego (...) to zdaniem sądu mielibyśmy tutaj do czynienia z podziałem ról i współsprawstwem a nie pomocnictwem. Żaden jednak dowód na to nie wskazuje.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie art. 632 pkt 2 kpk. w związku z uniewinnieniem oskarżonego kosztami sądowymi należało obciążyć Skarb Państwa.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuliberda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pabianicach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jacek Olszowiec
Data wytworzenia informacji: